Historia

Historia

Itä-Suomen yliopistoseuran naisyhdistys perustettiin professori Martti J. Mustakallion kehotuksesta. Mustakallio kutsui kaksi lappeenrantalaista vaikuttajanaista, Laura Korpikaivo-Tammisen ja Anna-Liisa Raivion sekä yliopistoseuran toiminnanjohtaja Esko Immosen Ravintola Hospitziin 25.6.1959 keskustelemaan mahdollisesta naisyhdistyksestä. Mustakallio toi esille ajatuksensa naisyhdistyksen hyödyllisyydestä yliopistoseuran työn tukemisessa ja ennen kaikkea varainhankinnassa.

Varsinaisesti naistoimikunnan perustamisesta päätettiin 7.4.1960 pidetyssä kokouksessa, jossa naistoimikunnan tehtäväksi määriteltiin yliopistoajatuksen tunnetuksi tekeminen ja taloudellisen tuen antaminen yliopistoseuralle. Kokouksessa puheenjohtajana oli professori Mustakallio ja sihteerinä lehtori Esko Immonen, lisäksi paikalla olivat Laura Korpikaivo- Tamminen ja Anna-Liisa Raivio sekä 12 muuta lappeenrantalaista.

Itä-Suomen yliopistoseuran Lappeenrannan naisyhdistys ry:n perustava kokous pidettiin 9.5.1962 ja yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Meri Kärmeniemi, varapuheenjohtajaksi Hilkka Nykänen, sihteeriksi Saara Luukka ja rahastonhoitajaksi Kaarina Sironen.

Yhdistyksen toiminnan päätavoite on ollut varainhankinta ja toimintamuotona esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen sekä varojen kerääminen juhlien, myyjäisten, arpajaisten ym. tilaisuuksien avulla. Naisyhdistys keräsi mm. liikeilmoituksia Kesäyliopiston ohjelmaan ja kartutti myös kesäyliopiston kirjaston kokoelmaa.

Kun päätös Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun perustamisesta oli tehty 1966 ja korkeakoulu oli aloittanut toimintansa 1969, Yliopistoseuran naisyhdistyksen toiminta keskittyi opiskelijoiden tukemiseen. Sitä varten luotiin vuonna 1975 stipendisäännöt, joiden pohjalta on jaettu stipendejä toisen vuosikurssin opiskelijoille hyvän opintomenestyksen perusteella. Tukea on saanut myös vuonna 1983 perustettu mieskuoro Lappeenrannan Teekkarilaulajat.

Ensimmäisinä vuosina perinteiksi muodostuivat iltamat, Veeran päivän vipinät, joita ehdittiin viettää 31 kertaa. Jatkossa Naisyhdistyksen toiminnassa on vuoden kohokohtana ollut stipendirahaston kartuttamiseksi järjestetyt helmikuiset Samppanjatanssiaiset, joissa Teekkarilaulajat ovat aina esiintyneet. Ensimmäiset illallistanssiaiset vietettiin 30.1.1970 Patriassa. Tanssiaisia on vuosien mittaan tanssittu myös Upseerikerholla ja Kasinolla.